top of page

Do Európy adventure golf doputoval zo Severnej Ameriky.  Je to vlastne zmenšené golfové ihrisko do veľkosti minigolfu. S klasickým minigolfom má však spoločné len veľkosti dráh a princíp hry. Ale pri adventrure golfe rozhodne nehrozí nuda, jednoduchú dráhu nehľadajte. Je to skôr povrch ako pri skutočnom golfovom ihrisku – nerovný terén, kopčeky, vodné plochy, piesok – všetko na umelej golfovej tráve - hráči sa po nej celý čas voľne pohybujú.
 

Základné pravidlá adventure golfu

 

 

1. Hracia plocha ihriska Adventure golf tvorí 18 jamiek. Jednotlivé jamky sú očíslované poradovými číslami. Poradie jamiek treba dodržiavať. Navzájom sú jamky prepojené kamennými chodníkmi, ktoré vždy vedú k ďalšej jamke v poradí

2. Adventure Golf môžu hrať jednotlivci alebo aj skupiny hráčov. Maximálne odporučené obsadenie jednej jamky sú 4 hráči

3. Pri hre v skupine hrajú hráči postupne za sebou v takom poradí, aké si sami na začiatku určia

4. Cieľom hry je dopraviť loptičku do jamky s čo najmenším počtom úderov. Víťazom je hráč s najmenším súčtom úderov na všetkých jamkách

5. Hra na jamke sa začína v priestore pred tehlovými mantinelmi. V tomto priestore si môžete ľubovoľne umiestniť loptičku na umelej tráve

6. Pokiaľ loptička pri hre opustí dráhu, vráti sa naspäť v tom mieste, v ktorom dráhu opustila a hráč si pripočíta jeden trestný bod. Za týchto okolností si môže hráš posunúť loptičku do 20 cm kolmo od mantinelu

7. V prípade, že loptička skončí v jazierku, vytiahne loptičku rukou a umiestni ju  na 20 cm od kraja jazierka, a to v mieste, kadiaľ do jazierka vošla, a pripočíta si jeden trestný bod

8. Ak loptička skončí pri niektorej z prírodných prekážok (kamene, palisády), je preložená kolmo od tejto prekážky na vzdialenosť 30 cm bez trestného bodu

 

9. Pravidlo č.8 sa uplatní aj v prípade, ak loptička zastane  v blízkosti mantinelu, pričom sa môže posunúť kolmo od neho na vzdialenosť 20cm bez trestného bodu

10. V prípade, že hráč nezahrá loptičku do jamky na 6 úderov, do score karty si zapíše 7 úderov a pokračuje v hre na ďalšej jamke

bottom of page